Samenwerking in de regio

De regio Twente en de aangrenzende Achterhoek kennen een hoog aandeel kleine innovatieve mkb’ers die als toeleverancier werken voor uiteenlopende (internationale) OEM’s. Twente heeft vanuit haar historie een breed cluster van (maak)bedrijven die vanuit samenwerking vernieuwen. Door deze brede oriëntatie is er ook een breed raakvlak tussen (vak)onderwijs en bedrijfsleven. TechWise Twente gaat nauw samenwerken met partners die actief zijn in technologieontwikkeling, bedrijfsnetwerken, onderzoek en onderwijs.