Positionering

De positionering en het perspectief van TechWise Twente ten opzichte van andere centra in Nederland is als volgt in het auditrapport “Dynamiek–Onderweg” van Platform Bèta Techniek beschreven.

De marktvraag en wat bij de omgeving en de eigen ambities past, staat in de ontwikkeling van de Centra voor Innovatief Vakmanschap voorop. TechWise Twente is zo’n CIV. Voor een duurzaam Centrum is het immers essentieel dat effectief wordt ingespeeld op die vraag. Dat betekent per definitie maatwerk en daarmee verschillende profielen en manieren van inrichting van de Centra. Deze tweede generatie Centra voor innovatief vakmanschap zijn nu anderhalf jaar onderweg en een variatie in oriëntatie en positie tekent zich al duidelijk af. Daarin blijkt het bij enkele Centra noodzakelijk om de aanvankelijke aannames ten aanzien van de beoogde positie van het Centrum in de omgeving, en ten aanzien van behoeften van klanten in die omgeving, bij te stellen.

De richting waarin de Centra zich ontwikkelen, en wat dat betekent in termen van focus en positionering van de Centra, is in de volgende figuur weergegeven. De kernvraag hierbij luidt: hoe ziet – gezien de eerste stappen die nu zijn gezet – de volgende fase in de ontwikkeling van de Centra over een jaar van nu uit?

Positionering

Citaat uit addendum:
De gekozen rechtsvorm kan een bepalende factor zijn in de mate waarop het bedrijfsleven in de praktijk meestuurt. Techwise Twente is het enige Centrum dat kiest voor een coöperatieve vereniging. Daarin heeft het bedrijfsleven daadwerkelijk een sturende rol. Waar gekozen is voor een ‘losser’ samenwerkingsverband, zijn het vooral de onderwijsinstellingen die de regie voeren en zit het bedrijfsleven niet aan tafel. Andere bepalende factoren zijn de aanwezigheid van het bedrijfsleven in het bestuur of stuurgroep, en de aanstelling van een ondernemer die de kar trekt.

Bijlagen:
Typologieën-en-het-fasemodel
Auditrapport Dynamiek-Onderweg
Addendum-Eerste-evaluatie