Coöperatieve Vereniging TechWise Twente

In oktober 2013 is tijdens een bijeenkomst in de Gieterij te Hengelo de publiek-private samenwerking coöperatieve vereniging CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) Techwise Twente U.A. (werknaam: TechWise Twente), opgericht. We hebben gekozen voor een coöperatieve vereniging als rechtspersoon waarin het bedrijfsleven een sturende rol heeft. We willen een brugfunctie vervullen tussen bedrijven en onderwijs door vraaggestuurde state of the art opleidingen te organiseren in de HTSM-domeinen Mechatronica, Robot- en Visionsystemen, Engineering en Productietechnologie Metaal, Elektro & Installatietechniek voor mbo-studenten. De huidige leden van onze coöperatie komen uit het ROC van Twente, REMO, SMEOT en STODT (onderwijs) en uit de VMO, TKT en Uneto-VNI (bedrijfsleven).

Betrokken partijen zijn:

  • Onderwijs en bedrijfsopleidingen: ROC van Twente, SMEOT, REMO en STODT.
  • Ondernemingsorganisaties: Verenigde Maakindustrie Oost, Technologie Kring Twente en Uneto-VNI.
  • Ondernemingen met concrete inbreng: Aebi Schmidt Nederland BV, Eaton Industries (Netherlands) BV, Niverplast BV, Norma UPS BV, SafanDarley BV, Schuitemaker Machines BV, Teunis Industrietechniek BV, Voortman Steel Machinery BV en WWINN.
  • Overheidsinstellingen: onze coöperatie wordt financieel ondersteund door de Regio Twente, de provincie Overijssel en DUO van het Ministerie van OCW.
  • Adviesraad: OBM en Saxion.

Het unieke van de coöperatie
Bij TechWise Twente richten we ons op de topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) met de vakgebieden Mechatronica, Robot- en Visionsystemen, (precisie-) Engineering en Productietechnologie Metaal, Elektro & Installatietechniek. Samenwerking tussen de leden van onze coöperatie en andere partijen is daarbij van groot belang, zodat we de juiste opleidingen voor het bedrijfsleven kunnen organiseren en de behoefte vanuit het bedrijfsleven in kunnen vullen (stroomlijning).

Om de behoefte aan vraaggestuurd onderwijs op de juiste wijze te kunnen invullen, hebben we een makelaarsfunctie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. We gaan hierbij niet zelf onderwijs geven, maar laten dit door de vier onderwijspartners uitvoeren. Als TechWise Twente gaan we fungeren als een soort laboratorium waarin we met onze partners nieuw toponderwijs op maat ontwikkelen en dit in de markt gaan zetten. Daarnaast blijft het reguliere onderwijs gewoon bestaan, waarbij we natuurlijk een bemiddelingsrol kunnen uitvoeren. Dit geldt specifiek voor de ‘korte’ opleidingen c.q. bijscholingen voor docenten, studenten en werknemers. Hierdoor ontstaat één loket voor opleidingen, trainingen en Human Capital ondersteuning voor het bedrijfsleven. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de inzet van productie- en onderzoeksfaciliteiten van regionale partners voor het gezamenlijk uitvoeren van bedrijfsgerichte onderzoeks- en opleidingsactiviteiten. Zodra het nieuwe onderwijs regulier dreigt te worden, is de mogelijkheid aanwezig dat de opleidingsinstituten dit in hun pakket kunnen opnemen.