Over Techwise

In de maakindustrie is de economische druk van concurrentie op kwaliteit, prijs en levertijd hoog. Dit dwingt bedrijven tot verdere automatisering, efficiëntere productieprocessen en snellere productinnovatie. Daardoor is er voortdurend vraag naar beter gekwalificeerd personeel. Dat geldt zowel voor het aanwezige personeel als voor de nieuwe toetreders. Deze vraag wordt nog urgenter als straks ervaren medewerkers met pensioen gaan. Dit is – kort samengevat – wat er in allerlei analyses valt te lezen.

De vraag naar beter gekwalificeerde mensen heeft een sterk antwoord nodig, en kreeg dit in de vorm van de oprichting van de coöperatieve vereniging (coöperatie) CIV TechWise Twente u.a. Een mijlpaal voor de (maak)industrie in Twente omdat onderwijsinstellingen en bedrijven nauw binnen de coöperatie samenwerken om MBO+ niveau opleidingen te organiseren waar het bedrijfsleven ook daadwerkelijk om vraagt. Als TechWise Twente hebben we de rol van makelaar en bruggenbouwer en zijn we het laboratorium voor nieuwe onderwijsarrangementen. We richten ons op de topsector High Tech Systems and Materials (HTSM) met de vakgebieden Mechatronica, Robot- en Vision systemen, (precisie-)Engineering en Productietechnologie Metaal, Elektro & Installatietechniek.

Samen met het bedrijfsleven zijn we om tafel gaan zitten, om een groot aantal vragen op te pakken:
– Hoe kunnen we de kennis en vaardigheden van het personeel in de HTSM-maakindustrie op een hoger niveau brengen?
– Hoe leiden we personeel uit andere branches (zij-instromers) op?
– Hoe ontwikkelen en bepalen we met alle betrokken partijen het opleidings- en trainingsaanbod?
– Hoe werven, binden, en houden we ons personeel up to date door gezamenlijke ‘pooling’?

Met de juiste antwoorden kunnen we de positie van Twentse bedrijven in de maakindustrie behouden en versterken, en het vestigingsklimaat in Twente voor technische bedrijven verbeteren.

Wat Twente sterk maakt is de bundeling van krachten, faciliteiten en middelen door de intensieve publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Die samenwerking komt tot stand dankzij een fijnmazig netwerk van hightech MKB-bedrijven. TechWise Twente spreekt dit netwerk aan.