Wat bieden wij? (en voor wie?)

– TechWise biedt het bedrijfsleven maatoplossingen voor nieuw technisch onderwijs aan.
– TechWise is hiervoor perfect gepositioneerd, namelijk midden in de bestaande onderwijsinfrastructuur bestaande uit de partners OBM, SMEOT, REMO, STODT, ROC van Twente en Saxion.
– TechWise haalt de onderwijsvraag bij de individuele bedrijven op of speelt in op opleidingsvraagstukken die breder in de sector spelen.
– Vráággestuurd ontwikkelen en begeleiden van het nieuwe aanbod met de partners is hierbij leidend.
– TechWise Twente is het loket waar o.a. bedrijven voor hun medewerkers terecht kunnen voor een opleidingsvraagstuk dat nog niet voorhanden is.
– TechWise Twente werkt de vraag uit, komt met een oplossing op maat en begeleidt deze.

Visie en strategie

De missie en visie van TechWise Twente
Techwise Twente verkent, benoemt, ontwikkelt en contracteert de vraag uit de (maak)industrie naar medewerkers. Up-to-date kennis over ontwerpen, engineeren en het maken van hightech-installaties, machines, producten en functionele materialen is in een publiek-privaat bestuurde en gedragen excellente opleidings- en trainingsinfrastructuur ondergebracht. De integratie van onderwijs, vakkennis en -kunde in een bedrijfsmatige context met concrete vraagstukken van bedrijven is essentieel voor het centrum dat we voor ogen hebben. Vanuit de beroepspraktijk en de wisselwerking met toegepast onderzoek en onderhanden productie brengen we de praktijkgerichte kennis en kunde van het HTSM-domein in beeld. Daarmee ontwikkelen we nieuwe methoden om jonge en ervaren beroepskrachten op het gewenste niveau op te leiden. Versterking van beroepstrots, plezier en carrièreperspectief in de techniek maakt deel uit van onze aanpak en zal tot groei van het aantal technici leiden.

De strategie van TechWise Twente:
Vakkrachten bundelen: HTSM-vakmensen leveren door nieuw, excellent en vraaggestuurd MBO+ onderwijs. Als TechWise Twente gaan we een rol vervullen als belangrijk Human Capital knooppunt in de HTSM-regio Oost. Centraal daarin staat de ontwikkeling en overdracht van vakmanschap in een bedrijfsomgeving die zorgt voor continuïteit en kwaliteit van nieuwe generaties goed geschoolde medewerkers.